Krew

Krew to życie
Poza ciałem
Śmierdzi
Jakby umarła
Bez duszy

Krąży
burzy się
Wypływa
Po raz ostatni

Tak cenna kropla
Bez znaczenia
Bez własnej
Lecz z cudzą
Żyć można

1
0
• • •