Przyszłe dni

Nie zbudujesz szczęścia
Na nieszczęściu człowieka.
Na podlanej łzami ziemi
Nie wyrośnie nic.
Chleb nie zasmakuje jak dawniej,
Woda czerwona będzie jak krew.

Śmiej się, lecz pamiętaj,
Nic na zawsze nie jest dane.
Skradziony skarb parzyć będzie w dłonie.

Poczekam z resztka mapy do przyszłych
Dni.

Będę blisko – by nie spadł włos.
Surowszy będę niż wzburzone morze.

2
0
• • •